Home > over-ons > copyright-bescherming

Copyright Bescherming

Alle handelsmerken, emblemen, producten en diensten weergegeven op de website van Kinderkamer-Specialist.nl zijn eigendom van de desbetreffende producent / maker / leverancier. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of op enige andere manier.

copyright bescherming van kinderkamer specialist

Auteursrechten en Handelsmerken:

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die op kinderkamer-specialist.nl staat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van de organisatie danwel opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar ten behoeve van de verkoop van hun producten.

Het is personen die toegang hebben tot deze website NIET toegestaan om materiaal (foto's en/of teksten), welke toebehoren aan de producent / maker van de desbetreffende producten, te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen en te verspreiden, zonder toestemming van de desbetreffende eigenaar.

Alle handelsmerken, emblemen, producten en diensten weergegeven op deze website zijn eigendom van de desbetreffende producent / maker / leverancier.

Disclaimer:

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van websites die niet door ons worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen wordt op deze site. Dit geldt tevens voor websites van derden die verwijzen naar onze site.  Aan de informatie verstrekt op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Homepagina - Aanbevolen Spullen - Kinderkamer Ideeen - Kinderkamer Advies - Kinderkamer Foto's - Contactformulier - Sitemap

Algemene Voorwaarden - Copyright Bescherming

Kinderkamer-Specialist.nl is onderdeel van Web Productions
Atlas Complex, Africa Building, Hoogoorddreef 9, 1101 BA, Amsterdam.